Tussentijdse toets bij rijschool HERS in Rotterdam

Bijna alle kandidaten van Rijschool “HERS” doen een Tussentijdse Toets. Het verhoogt je slagingskans!

De Tussentijdse Toets is een rijtest die hetzelfde verloopt als het daadwerkelijke praktijkexamen. 
Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je namelijk helpen om eventuele nervositeit weg te nemen en ervaring op te doen.

Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de Tussentijdse Toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.

Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het praktijkexamen. De Tussentijdse Toets duurt even lang als een rijexamen.

Vrijstelling Verdienen Met Een Tussentijdse Toets

File parkeren, straatje keren of bochtje achteruit. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere verrichtingen’ en ze vormen een onderdeel van het praktijkexamen.

Tijdens de Tussentijdse Toets komt het onderdeel verrichtingen ook aan de orde. Doe je dit goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel, en hoef je op het praktijkexamen geen verrichtingen meer te doen.

Als andere onderdelen van de Tussentijdse Toets niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp; jouw vrijstelling blijft staan voor je eerstvolgende praktijkexamen.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het praktijkexamen.

Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan nog gewerkt moet worden. Samen met jouw instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden.

Heb Je Nog Vragen Over De Tussentijdse Toets?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over de Tussentijdse Toets. Neem hiervoor contact op met de administratie van Rijschool HERS in Rotterdam.

We kunnen je dan uitleggen wat de voordelen zijn ten opzichte van wel of geen Tussentijdse Toets voor het praktijkexamen.

Voor informatie over de Tussentijdse Toets ga naar website van het CBR: Klik Hier

Voordelen van een Tussentijdse Toets:

  1. Omdat de Tussentijdse Toets hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten.
  2. De toets biedt de perfecte mogelijkheid om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.
  3. Bij het echte praktijkexamen worden de resultaten van de tussentijdse toets meegewogen. Dat pakt meestal voordelig uit!