Algemene voorwaarden

Artikel 1. Theoriecursus

 1. – Wij werken uitsluitend met het materiaal van Veka Best
 2. Er wordt elke maand een theoriecursus gegeven op ons kantoor mits daar genoeg animo voor is. De cursus houdt in dat er 2 avonden (18.15 – 22.00) theorielessen worden verzorgd waarin de gehele theorie uitgebreid wordt behandeld. Daarnaast is er ruimte voor vraag & antwoord en worden proefexamens gedaan om de kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden.
 3. Richt u tijdens de theoriecursus schade aan het gebruikte materiaal dan bent u verantwoordelijk voor de kosten.
 4. Vanaf 2008 kunnen kandidaten zelf hun theorie-examen aanvragen via de website van het CBR. Mocht u niet in staat zijn dit zelf te kunnen doen, door bijvoorbeeld geen computer of internet te hebben, dan zullen wij u in alle gemakken voorzien en bieden wij aan om het theorie-examen voor u aan te vragen. Het theorie-examen moet alvorens betaald worden op ons kantoor of per bank. U kunt daarna contact opnemen met de administratie om in overleg met u een theorie-examendatum bij CBR te reserveren. Heeft u eenmaal betaald voor een theoriecursus en meldt u zich niet minimaal één dag voor aanvang af dan kan het cursusgeld niet worden teruggevorderd. U reserveert namelijk een stoel. U kunt wel altijd een andere cursus volgen voor het betaalde bedrag.
 5. De oproepkaart voor het theorie-examen dient u zelf op kantoor op te halen.

Artikel 2. Rijopleidingen

 1. Het praktische gedeelte van de rijopleiding vindt plaats in de auto met uw vaste instructeur(trice). Afhankelijk van uw instructeur, uw pakket en uw vrije tijd worden de rijlessen vooraf ingepland om de fasen op uw leskaart zo goed mogelijk te doorlopen.
 2. Het afmelden van rijlessen moet 48 uur van te voren doorgegeven worden bij uw instructeur zelf. Dit kan alleen telefonisch bij hem/haar zelf en kan niet per sms of mail.
 3. Is de afmelding niet 48 uur van te voren gemeld of bent u afwezig op afgesproken plaats of tijdstip, dan moet u rekening houden dat de rijles wordt doorberekend. U moet begrijpen dat het voor uw instructeur onmogelijk is om binnen zo een kort tijdsbestek een nieuwe les in te plannen met een andere kandidaat.
 4. Mocht u om welke reden dan ook willen wisselen van instructeur(trice) dan heeft u hier recht  op. Dit moet wel door u persoonlijk doorgegeven worden op kantoor.
 5. Een pakket kan maar één keer worden gekozen en geeft geen garantie tot slagen. In het pakket wordt simpelweg rijles met een korting aangeboden. 
 6. Een pakket heeft een geldigheid van twee jaar. Dit is een meer dan redelijk termijn om het pakket te voltooien. 
 7. De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.
 8. Wanneer een instructeur tijdens de rijopleiding niet langer meer in dienst zal zijn dan heeft de kandidaat recht op een vervangende instructeur van Verkeersschool HERS. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het vooruitbetaalde lesgeld aan de vertrokken instructeur wanneer de kandidaat ervoor kiest om de rijschool te verlaten. Bij teruggave van betaalde tussentijdse toetsen en/of (her)examens geldt dat er administratiekosten in rekening worden gebracht mocht de kandidaat ervoor kiezen om de rijopleiding elders dan bij Verkeersschool HERS te voltooien.
 9. Bij het annuleren van een examen wegens een urgente, medische reden en/of sterfgeval van naaste dient de kandidaat een restitutieformulier op te halen op kantoor en deze samen met de medische verklaring zelf op te sturen naar het CBR. Het resterende bedrag zal via de rijschool worden uitbetaald naar de kandidaat wanneer er door beiden partijen schriftelijk een bevestiging is binnengekomen door het CBR.

Artikel 2.1 Betalingen rijopleiding 

 1. Na iedere rijles kan u het lesgeld van de betreffende les (maximaal 1 rijles) contant/per bank aan uw vaste instructeur te betalen mits deze nog niet betaald is aan de rijschool.
 2. U kunt er ook voor kiezen het volledige bedrag van het rijlespakket in één keer of twee termijnen te betalen. Dit kan het beste per bank. Ons rekeningnummer: NL65ABNA0895066696 ABN AMRO of onze webshop. Hierbij moet duidelijk vermeld worden om welk pakket het gaat, de naam van de betreffende leerling en de naam van de instructeur(trice). De naam van uw instructeur(trice) staat op de leskaart vermeld.
 3. Het betalen van het volledige pakket of betalen in termijnen kan alleen op of via ons kantoor en niet bij uw instructeur.
 4. Voor alle bedragen die u contant/pin op kantoor betaalt dient u altijd een betalingsbewijs te krijgen. De taak aan u is om deze de gehele rijopleiding goed te bewaren om misverstanden te voorkomen. Mocht het voorkomen dat u op ons kantoor per pin betaalt, dan komen daar geen extra kosten bij.
 5. Bij betalingen die u per bank verricht is uw bankafschrift het betalingsbewijs.
 6. De genoemde (pakket)prijzen zijn inclusief btw. De kosten van de examenaanvraag te behoeve van het CBR, die in de pakketprijzen en de losse examentarieven zijn opgenomen, zijn echter vrijgesteld van btw. Deze doorlopende kosten storten wij één op één door aan het CBR.
 7. Verkeersschool HERS B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaling van meer dan 1 rijles per keer waarbij de betaling(en) direct aan de rijinstructeur zijn betaald. 

Artikel 2.2 Machtigen via DigiD

 1. Voordat wij uw praktijkexamen of tussentijdse toets kunnen aanvragen moet u daar eerst toestemming voor geven na een akkoord van uw gezondheidsverklaring. Bij het voltooien van de gezondheidsverklaring gaan wij ervan uit dat dit naar waarheid is ingevuld. De machtiging blijft geldig tot u bent geslaagd. Wilt u de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden op de website van het CBR.

Artikel 2.3 Tussentijdse toets

 1. Op de dag van de tussentijdse toets bedragen de autohuur kosten € 50,00. Deze dient u contant te betalen bij uw vaste instructeur.
 2. Het komt bijna nooit voor maar mocht het zo zijn dat u uw tussentijdse toets betaling om bepaalde reden terug wilt, dan worden daar administratiekosten in mindering gebracht: € 20,90 in verband met de vooruitbetaling en bankgarantie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
 3. Dit product wordt in overleg met de instructeur en kandidaat gepland. De kandidaat is verplicht om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij het CBR. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kandidaat. Nadat kantoor, kandidaat en instructeur een datum hebben gepland zijn de eventuele kosten en moeite om de datum te annuleren voor de rekening van de kandidaat betreft het geplande product. 

Artikel 2.4 Praktijkexamen 

 1. Op de dag van uw praktijkexamen bedragen de huur kosten € 50,00 (B + BE) € 30 (AVB) € 50 (AVB) € 25 (AM). Deze dient u contant te betalen bij uw vaste instructeur.
 2. Het komt bijna nooit voor maar mocht het zo zijn dat u uw eerste examen betaling om bepaalde reden terug wilt, dan worden daar administratiekosten in mindering gebracht: € 20,90 in verband met de vooruitbetaling en bankgarantie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
 3. Dit product wordt in overleg met de instructeur en kandidaat gepland. De kandidaat is verplicht om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij het CBR. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kandidaat. Nadat kantoor, kandidaat en instructeur een datum hebben gepland zijn de eventuele kosten en moeite om de datum te annuleren voor de rekening van de kandidaat betreft het geplande product.

Artikel 2.5 Herexamen 

 1. Op de dag van uw herexamen bedragen de huur kosten € 50,00 (B + BE) € 30 (AVB) € 50 (AVB) € 25 (AM). Deze dient u contant te betalen bij uw vaste instructeur.
 2. Het komt (bijna) nooit voor maar mocht het zo zijn dat u uw herexamen betaling om bepaalde redenen terug wilt, dan worden daar administratiekosten in mindering gebracht: € 20,90 in verband met de vooruitbetaling en bankgarantie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
 3. Dit product wordt in overleg met de instructeur en kandidaat gepland. De kandidaat is verplicht om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij het CBR. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kandidaat. Nadat kantoor, kandidaat en instructeur een datum hebben gepland zijn de eventuele kosten en moeite om de datum te annuleren voor de rekening van de kandidaat betreft het geplande product.

Artikel 3. BNOR en Faalangst examen

 1. Op de dag van uw BNOR / Faalangst examen bedragen de autohuur kosten € 70,00. Deze dient u contant te betalen bij uw vaste instructeur.
 2. Het komt bijna nooit voor maar mocht het zo zijn dat u uw BNOR examen betaling om bepaalde reden terug wilt, dan worden daar administratiekosten in mindering gebracht: € 20,90 in verband met de vooruitbetaling en bankgarantie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
 3. Dit product wordt in overleg met de instructeur en kandidaat gepland. De kandidaat is verplicht om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij het CBR. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kandidaat. Nadat kantoor, kandidaat en instructeur een datum hebben gepland zijn de eventuele kosten en moeite om de datum te annuleren voor de rekening van de kandidaat betreft het geplande product.

Artikel 4. Klachten en suggestie ter verbetering

Helaas kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de gang van zaken en/of  een suggestie ter verbetering heeft. Niet getreurd want Verkeersschool HERS staat altijd open voor feedback.  U moet weten dat wij er alles aan doen om al onze kandidaten tevreden te stelen en gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de administratie.

Reserveren van praktijkexamens in 2024
CBR toets- en examens die zullen plaatsvinden in 2024 zijn conform de prijzen die gelden vanaf 1 december 2023. Vanaf dat moment zullen we prijswijzigingen doorvoeren binnen een groot deel van onze diensten. Heeft u een toets- of examen betaald alvorens de prijswijziging, dan dient u het verschil bij te betalen tijdens de aanvraag van uw product. De actuele prijzen kan u vinden op onze website. 

Waarom wijzigen wij de prijzen?
Op dit moment bedraagt de gemiddelde inflatie in Nederland voor het jaar 2023 volgens de prijsindex van het CBS 5%. Een groot aantal leveranciers heeft daarnaast in 2023 hun prijzen aangepast zoals de brandstofprijzen en het CBR (beide ± 10%). Door deze prijswijzigingen op een eerlijke manier te verdelen over onze producten houden we onze prijzen gezond zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

Alle details met betrekking tot deze prijs- en pakketwijzigingen kan u vinden op onze website. 

Als u vragen hebt over de wijzigingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of via je instructeur duidelijkheid te krijgen. We helpen u graag verder.

Bij het afnemen van onze producten en diensten geeft u aan akkoord te gaan met de bovengenoemde Algemene Leveringsvoorwaarden.