Corona update 29 september 2020

Vanaf maandag 11 mei mogen wij onze werkzaamheden weer oppakken en kunnen we de rijlessen en theoriecursussen weer gaan uitvoeren. Wij zullen ons aan het protocol van het RIVM houden en moeten ons aanpassen aan de beschikbare examens van het CBR. Dat betekent dat we gefaseerd onze dienstverlening opstarten waarbij we onze uiterste best doen om iedereen zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn.

Het doel van dit protocol is om veilig door te werken ten tijde van de COVID19-crisis, met het oog op bescherming van de gezondheid van de leerlingen, medewerkers, klanten, leveranciers en overige betrokkenen en tevens ter voorkoming van verspreiding van het virus. De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt. Bij wijziging van de inzichten op het gebied van COVID19 zal dit document worden geactualiseerd. Het is belangrijk te vermelden dat ieder persoon zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de basisregels. 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAF:

  1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰C of meer, benauwdheidsklachten?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
  4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in thuisisolatie omdat je: – direct contact hebt gehad met iemand met corona? – terug bent gekomen uit een COVID-19 risicogebied (code rood of oranje)?

Als het antwoord op een van deze vragen ‘Ja’ is: blijf dan thuis.

De instructeurs zullen deze vragen ook voorafgaand aan alle rijlessen of cursussen stellen. Pas als alle vragen met ‘Nee’ beantwoord worden, dan kan de les of cursus starten.

Ook op ons kantoor moeten wij ons aan de RIVM-voorschriften houden. Daarvoor geldt ook dat bovenstaande vragen met ‘Nee’ beantwoord moeten kunnen worden. Zijn er geen klachten, dan ben je van harte welkom. Houd je dan wel aan de aanwijzingen die we in het pand hebben aangebracht zodat het voor iedereen een veilige omgeving is waar we op een prettige manier kunnen samenwerken.

De belangrijkste onderdelen van het Protocol Veilig blijven werken in tijden van COVID19 – Rijschoolbranche. Versie 29 september 2020:

1. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

2. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en/of gelucht.

3. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorg dragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

4. In het lesvoertuig mogen maximaal drie mensen zitten: de leerling en de instructeur. Aanbevolen wordt om de lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt. Wij vragen hier graag om uw medewerking.

Onderdeel van de aanpassingen (29 september 2020) is de verplichting om aan elke klant/leerling te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• volledige naam
• datum
• e-mailadres
• telefoonnummer
• toestemming

Het gehele protocol kan u hier vinden:
https://mijn.bovag.nl/downloads/producten-diensten/checklists-en-protocollen-corona/200505-veilig-werken-protocol-rijscholenbranche

Hartelijk dank voor uw geduld en begrip en dank voor het vertrouwen in Rijschool HERS.

Sluit Menu