Corona update 11 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei mogen wij onze werkzaamheden weer oppakken en kunnen we de rijlessen en theoriecursussen weer gaan inplannen. Wij zullen ons aan het protocol van het RIVM houden en moeten ons aanpassen aan de beschikbare examens van het CBR. Dat betekent dat we gefaseerd onze dienstverlening opstarten waarbij we onze uiterste best doen om iedereen zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAF:

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Als het antwoord op een van deze vragen ‘Ja’ is: blijf dan thuis.

De instructeurs zullen deze vragen ook voorafgaand aan alle rijlessen of cursussen stellen. Pas als beide vragen met ‘Nee’ beantwoord worden, dan kan de les of cursus starten.

Ook op ons kantoor moeten wij ons aan de RIVM-voorschriften houden. Daarvoor geldt ook dat bovenstaande vragen met ‘Nee’ beantwoord moeten kunnen worden. Zijn er geen klachten, dan ben je van harte welkom. Houd je dan wel aan de aanwijzingen die we in het pand hebben aangebracht zodat het voor iedereen een veilige omgeving is waar we op een prettige manier kunnen samenwerken.

Voor het inplannen van de rijlessen geldt dat leerlingen die reeds bij ons een rijopleiding volgen deze week worden benaderd om de rijlessen en eventueel het examen in te plannen.

De belangrijkste onderdelen van het Protocol Veilig blijven werken in tijden van COVID19 – Rijschoolbranche. Versie 8 mei 2020:

1. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

2. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.

3. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorg dragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

4. In het lesvoertuig mogen maximaal drie mensen zitten: de leerling en de instructeur. Het advies is om contact van leerlingen onderling te allen tijde te voorkomen. Dat sluit aan bij de voorwaarde waar premier Rutte tijdens de persconferentie van 6 mei over sprak om waar mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Aanbevolen wordt om de lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt. Wij vragen hier graag om uw medewerking.

Het gehele protocol kan u hier vinden:
https://www.rijschoolpro.nl/wp-content/uploads/2020/05/200508-Veilig-Werken-Protocol-Rijscholenbranche.pdf

Hartelijk dank voor uw geduld en begrip en dank voor het vertrouwen in Rijschool HERS.

Sluit Menu